Jože Škrebec, Alarm automatika d.o.o. (Slovenija), Integrirana safety rješenja (srijeda, 12.9. 16:00 – 17:00, Dvorana 1)