30 години
10 земји

Аларм аутоматика и партнери

Аларм аутоматика
Ajax
AMC Elettronica
DVC
Fonestar
IDIS
Inim Electronics Srl.
Tyco Integrated Security

Adria Security Summit

Хотел Александар Палас, Скопје, Македонија, 18. – 19. 9. 2019.

Adria Security Summit е водечка годишна конференција и изложба во безбедносната индустријата на Јадранскиот регион. Заштита на инфраструктура и објекти, безбедност на вработени и корисници, загуба на податоци и други вредности, напредни решенија за интеграција, модерна технологија на заштита, и перспективи на приватно обезбедување се главните теми на настанот кој вклучува повеќе од 300 компании.