Miroslav Ćirić, Alarm automatika d.o.o. (Hrvatska), Kontrola pristupa i antiteroristička zaštita Rafinerije Nafte Pančevo (četvrtak, 13.9. 10:45 – 11:00, Konferencijska dvorana)